Browsing Tag

बहुमत

संसद बहुमताचे प्रकार आणि वापर

साधे बहुमत (Simple Mejority) उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 50% पेक्षा जास्त (50% + 1) असे बहुमत संदर्भित करते. कार्यशील बहुमत म्हणून देखील साधे बहुमत ओळखले जाते. उदा. साधे बहुमत समजण्यासाठी आपण लोकसभेतील संख्येचा वापर करून समजून…