Browsing Tag

महाराष्ट्र इतिहास

महाराष्ट्र शब्दाचा अर्थ व व्युत्पत्ती

महाराष्ट्र आणि मराठी भाषा यांचा उदय नेमका कधी झाला याबाबत विद्वानांमध्ये मतभिन्नता आढळते. Maharashtra name meaning and it's origin. देश, राष्ट्र या संज्ञा आजकाल राजकीय व सामाजिक दृष्टिकोनातून वापरल्या जातात. परंतु पूर्वीच्या काळी…