World No Tobacco Day

जागतिक तंबाखू विरोधी दिन | World No Tobacco Day

दरवर्षी 31 मे रोजी जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि जागतिक भागीदार यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा दिवस साजरा केला जातो. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) 1988 मध्ये […]