Latest Updtes

जिल्हा परिषद भरती तारीख जाहीर | जिल्हा परिषद भरती 2019 प्रक्रिया GR माहिती

महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषद भरती 2019 च्या तारखा जाहीर केल्या असून सध्या फक्त 5 पदांसाठी म्हणजेच आरोग्यसेवक…

आरोग्य

मनोरंजन