महाराष्ट्रातील विद्युत प्रकल्प आणि जिल्हे

महाराष्ट्रातील औष्णिक विद्युत प्रकल्प

▪️ तुर्भ-मुंबई, खापरखेडा : नागपूर.
▪️बल्लारपूर : चंद्रपूर.
▪️ चोला : ठाणे.
▪️ परळी बैजनाथ : बीड.
▪️ पारस : अकोला.
▪️ एकलहरे : नाशिक.
▪️ फेकरी : जळगाव.

महाराष्ट्रातील जलविद्युत प्रकल्प

▪️ खोपोली : रायगड.
▪️ भिरा अवजल प्रवाह : रायगड.
▪️ कोयना : सातारा.
▪️ तिल्लारी : कोल्हापूर.
▪️ पेंच : नागपूर.
▪️ जायकवाडी . औरंगाबाद.

महाराष्ट्रातील अणुविद्युत प्रकल्प

▪️ तारापुर : ठाणे.
▪️ जैतापुर : रत्नागिरी.
▪️ उमरेड : नागपूर.

महाराष्ट्रातील पवनविद्युत प्रकल्प

▪️ जमसांडे : सिंधुदुर्ग.
▪️ चाळकेवाडी : सातारा.
▪️ ठोसेघर : सातारा.
▪️ वनकुसवडे : सातारा.
▪️ ब्रह्मनवेल : धुळे.
▪️ शाहजापूर : अहमदनगर.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*