No Image

पक्षांतर बंदी कायदा

February 1, 2021 मराठीत.इन 0

५२व्या घटनादुरुस्तीअन्वये इ.स. १९८५ साली पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला. यामध्ये लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भात […]

No Image

राष्ट्रपती व पंतप्रधान संबंध

January 23, 2021 मराठीत.इन 0

कलम:-74 राष्ट्रपती ला सल्ला व साह्य करण्यासाठी पंतप्रधान च्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ असेल मंत्रिमंडळ च्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती कार्य करतील. कलम:-75 राष्ट्रपती पंतप्रधान ची नियुक्ती करतो आणि […]

No Image

भारताचा महान्यायवादी (Attorney General of India)

January 18, 2021 मराठीत.इन 0

संविधानात “भाग 5 मधील प्रकरण 1 अंतर्गत कलम 76 मध्ये” महान्यायवादी पदाची तरतुद करण्यात आली आहे. महत्वाचे म्हणजे घटनेतील “कलम 88 आणि 105” ही देखील […]